Публічний договір оферти про надання додаткових послуг

Цей договір між «Підрядником», з однієї сторони та користувачем послуг, в подальшому – «Замовник», з іншої сторони – це є договором про надання послуг і визначає основні умови надання послуг. Замовник, діючи з метою придбання послуг, приймає умови цього договору (далі – «Договір») на наступних умовах.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 1.4. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). 

1. Визначення термінів

1.1. Пакет послуг – визначений перелік пакетів надання послуг зазначених в Додатках №2 до цього Договору («Наряд – замовлення»).

1.2. Публічна оферта – пропозиція Підрядника (викладена на Сайті Підрядника), адресована необмеженому колу суб’єктів, укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Cайт Підрядника – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://smartkasa.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Замовника про Підрядника та послуги, що ним надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов публічної оферти даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом отримання Підрядником підписаного письмового Акцепту (заяви про приєднання), шляхом проставлення відмітки (підпису) Замовником навпроти відповідного пункту під час оформлення відповідного Акцепту.

1.5. Замовник – юридична чи фізична особа, яка здійснила акцепт публічної оферти Підрядника, викладеної у цьому Договорі та оплатила вартість Послуг відповідно до обраного Пакету послуг.

1.6. Перед початком подання заявки для отримання Послуг за цим Договором Замовник зобов’язаний зареєструватись на одному з Інтернет сайтів https://digitalposservice.com.ua/, https://smartkasa.ua/ , де в реєстраційній формі повинен надати достовірні відомості (реквізити) про себе та придбаний Товар щодо якого придбано Пакет послуг, надати згоду Виконавцю на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до ЗУ” Про захист персональних даних” 

2. Предмет Договору

2.1. Підрядник бере на себе зобов’язання на замовлення Замовника  за плату виконати роботи за послуги по налаштуванню у відповідності до обраного Замовником Пакету послуг (далі – «Послуги»). 

2.2. Пакет послуг, а також інші необхідні умови для виконання Замовлення узгоджуються під час оплати Замовником Пакету послуг.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Підрядник зобов’язаний:

– своєчасно і в повному об’ємі надати послуги згідно цього Договору;

– забезпечити належну якість виконання усіх послуг відповідно до цього Договору, технічних умов і рекомендацій виробника техніки;

– у разі, якщо при виконанні окремого етапу послуг або під час здачі-прийманні виконаних послуг будуть виявлені неякісно виконані послуги – своїми силами і за свій рахунок в найкоротший строк усунути недоліки послуг і забезпечити їх належну якість.

3.2. Замовник зобов’язаний:

– попередньо оплатити Пакет послуг; 

– перед проведенням/наданням послуг за цим Договором самостійно отримати усі необхідні узгодження і дозволи для надання послуг Підрядником;

4. Вартість Послуг

4.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Підрядником в Додатку 1 до даного Договору. Підрядник залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин. 

4.2. Оплата послуг здійснюється на умовах повної оплати.

5. Порядок виконання Послуг

5.1. Підрядник домовляється з Замовником для виконання/надання послуг в узгоджений сторонами час з допустимим відхиленням на 2 години.

 5.2. Після виконання/надання послуг Сторони погодились використовувати сервіс електронного документообігу «cистема ЕДО» (електронного документообігу – document.online) або інший зручний сервіс електронного документообігу. Контактна інформація Сторін для реєстрації контрагентів в такому сервісі:

Підрядник: ____________ (адреса електронної пошти)

Замовник: _____________ (адреса електронної пошти)

Усі передані документи за допомогою сервісу електронного документообігу мають бути підписані та скріплені печаткою з використанням ключів електронного цифрового підпису. У разі відмови Замовника від підписання акту здачі-приймання виконаних наданих послуг Підрядник має право притягнути сторонніх осіб до підписання такого акту замість Замовника.

5.3. Підрядник має право призупинити виконання/надання послуг та/або відмовитись від виконання/надання послуг у разі виявлення ризику настання для Замовника чи Підрядника (його фахівців) в результаті виконання/надання послуг несприятливих наслідків, або у разі виникнення інших не залежних від Підрядника обставин, що перешкоджають виконання/надання послуг. 

5.4. В разі наявності у Замовника претензій до якості наданих Виконавцем послуг, він зобов’язаний написати вмотивовану відмову від прийняття наданих послуг.

5.5. В разі відмови Заявника від підписання як Акту здачі-приймання наданих послуг, так і вмотивованої відмови, Акт вважатиметься підписаним, а надані послуги – прийнятими, за наявності підпису лише Виконавця.

6. Гарантія

6.1. На послуги, що виконуються/надаються Підрядником, встановлюється гарантійний строк у 1 місяць.

6.2. В разі виходу з ладу результатів послуг впродовж гарантійного строку в результаті їх неналежного виконання, Підрядник зобов’язується усунути недоліки виконання/надання послуг протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги Замовника.

6.3. Гарантійні зобов’язання Підрядника припиняються, якщо результати наданих послуг вийшли з ладу не з вини Підрядника.

6.4. УВАГА! Приєднуючись до цього Договору Замовник підтверджує, що він усвідомлює, що послуги згідно даного пакету будуть надаватися «Підрядником» і те, що всю відповідальність за своєчасне та належне надання послуг несе «Підрядник». Замовник зобов’язується направляти всі свої вимоги і претензії щодо надання послуг «Підрядником» .

7. Інші умови

7.1. Замовник має право у будь-який час до здачі йому послуги відмовитися від цього Договору, сплативши Підрядникові частину встановленої ціни послуги пропорційно послузі, фактично виконаній до повідомлення про відмову від цього Договору, та відшкодувавши Підряднику витрати, здійснені до цього моменту з метою виконання Договору. 

7.2. Право отримати послуги на умовах цього договору виникає з моменту придбання Замовником пакету послуг. Сума авансу цього договору визначається відповідно до ціни основного виду послуг згідно із додатком № 1 до цього договору. У випадку не отримання замовлених послуг протягом 2 (двох) місяців з моменту оплати таких послуг Підрядник має право здіснити перерахунок вартості таких послуг. В такому випадку Замовник має право відмовитись від послуг, а Підрядник повертає кошти, сплачені за ненадані/не виконані послуги грошові кошти. 

7.3. Повернення коштів здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Для повернення коштів Замовник зобов’язаний подати письмову заяву за місцем оплати послуг Підрядника, та пред’явити свій паспорт. 

7.4. Замовник приймає на себе усі риски виходу з ладу техніки, щодо якої виконувались послуги. 

7.5. Цей Договір набуває чинності та створює для Сторін взаємні права та обов’язки з моменту оплати Замовником пакету послуг. 

7.6. Цей Договір є договором приєднання. Права та обов’язки Сторін, що не врегульовані умовами цього Договору регулюються нормами чинного законодавства України.

8. Реквізити

Підрядник _________

Замовник _________

Додаток № 1 до Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
НайменуванняЦіна ,грн
Вартість пакету послуг «Стандарт»Безкоштовно
Вартість пакету послуг «Максимум»800 грн
Вартість пакету послуг «ViP»1000 грн
Вартість пакету послуг «Premium»1500 грн
Пакет послуг «Gold»3000 грн
Вартість пакету послуг «Консьєрж сервіс»300 грн/міс
Вартість пакету послуг «Впровадження програмного забезпечення»Ціна згідно вимог
Вартість пакету послуг «Підтримка програмного забезпечення»300 грн/міс
Вартість пакету послуг «Впровадження Бітрікс 24»Ціна згідно вимог
Одноразове консультування з питань інформатизації по адаптації та використанню програмного забезпечення 1С:Підприємство/BAS650 грн/год
Одноразове консультування з питань інформатизації по адаптації та використанню програмного забезпечення Бітрікс 241000 грн/год
Вартість пакету послуг «Platinum»4000 грн
Пакет послуг «Допомога Експерта»
500 грн
Послуги з створення та налаштування API-ключа1000 грн
Послуга по завантаженні КП «ПК «Смарт каса»7 000 грн
Додаток № 2.1 До Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
Пакет послуг «Стандарт»
Вартість установки (грн) – Безкоштовно
Тривалість робіт (год: хв) – 30 хв
Послуги, які включені у вартість:
Найменування послугиКількість
Базове налаштування Смарт каси1
Налаштування інтернет підключення1
Активація1
Підтримка ПО Смарт каси1
Активація та загрузка еквайрингу1
Додаток № 2.2 До Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
Пакет послуг «Максимум»
Вартість установки (грн) – 800 грн
Тривалість робіт (год: хв) – 60 хв
Послуги, які включені у вартість:
Найменування послугиКількість
Базове налаштування Смарт каси1
Налаштування інтернет підключення1
Активація1
Демонстрація роботи1
Демонстрація внесення товару1
Налаштування онлайн - кабінету1
Навчання керуванням кабінету1
Навчання роботи на касі1
Створення груп товарів1
Додавання товарів / імпорт з файлів замовника1
Додаток № 2.3 До Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
Пакет послуг «ViP»
Вартість установки (грн) – 1000 грн
Тривалість робіт (год: хв) – 2 год
Послуги, які включені у вартість:
Найменування послугиКількість
Подача форми 20-ОПП - подача всієї необхідної інформаціі стосовно вашого об'єкту оподаткування1
Подача форми 1-пРРО - подача інформації стосовно пристрою та створення каси в кабінеті податкової1
Подача інформації щодо сертифікату відкритого ключа суб'єкта- створення касира1
Тестування коректності підключення фіскальної зміни1
Додаток № 2.4 До Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
Пакет послуг «Premium»
Вартість установки (грн) – 1500 грн
Тривалість робіт (год: хв) – 3 год
Послуги, які включені у вартість:
Найменування послугиКількість
Базове налаштування Смарт каси1
Налаштування інтернет підключення1
Активація1
Демонстрація роботи1
Демонстрація внесення товару1
Налаштування онлайн - кабінету1
Навчання керуванням кабінету1
Навчання роботи на касі1
Навчання створення груп товарів1
Навчання додавання товарів / імпорт з файлів замовника1
Подача форми 20-ОПП - подача всієї необхідної інформаціі стосовно вашого об'єкту оподаткування1
Подача форми 1-пРРО - подача інформації стосовно пристрою та створення каси в кабінеті податкової1
Подача інформації щодо сертифікату відкритого ключа суб'єкта - створення касира1
Тестування коректності підключення фіскальної зміни1
Додаток № 2.5 До Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
Пакет послуг «Консьєрж сервіс»
Вартість установки (грн) – 300 грн/міс
Послуги, які включені у вартість:
Найменування послугиКількість
Сервісна підтримка (1 каса)1
Навчання персоналу1
Перевірка транзакції1
Рекомендації та консультації по роботі з пРРО1
Послуга вступає в дію з першого числа наступного місяця
Додаток № 2.6 До Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
Пакет послуг «Gold»
Вартість установки (грн) – 3000 грн
Тривалість робіт (год: хв) – 3 год
Послуги, які включені у вартість:
Найменування послугиКількість
Базове налаштування Смарт каси1
Налаштування інтернет підключення1
Активація1
Демонстрація роботи1
Демонстрація внесення товару1
Налаштування онлайн - кабінету1
Навчання керуванням кабінету1
Навчання роботи на касі1
Навчання створення груп товарів1
Навчання додавання товарів / імпорт з файлів замовника1
Подача форми 20-ОПП - подача всієї необхідної інформаціі стосовно вашого об'єкту оподаткування1
Подача форми 1-пРРО - подача інформації стосовно пристрою та створення каси в кабінеті податкової1
Подача інформації щодо сертифікату відкритого ключа суб'єкта- створення касира1
Тестування коректності підключення фіскальної зміни1
Пакету послуг «Консєрж сервіс»1
Навчання персоналу1
Перевірка транзакції1
Рекомендації та консультації по роботі з пРРО Смарт каса1
Додаток № 2.7 До Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
Пакет послуг «Впровадження програмного забезпечення»
Тариф – Аналіз вимог
 • Збір вимог (інтерв’ювання відповідальних співробітників Замовника, згідно якого буде проводиться настройка програмного комплексу);
 • Складання план-графіка виконання робіт. Знайомство з програмою: 
 • Оглядовий навчання ключових співробітників Замовника з модулями програми; 
 • Визначення функціоналу, який буде використовуватися.
Тариф – Налаштування обладнання
 • Налаштування обладнання;
 • Встановлення необхідного ПЗ для роботи;
 • Налаштування користувачів;
 • введення в експлуатацію.
Тариф – Впровадження ПЗ
 • Встановлення ПЗ на обладнення
 • Базові  налаштування перед початком роботи
 • Перехід з ПЗ
 • Консультації по введенню нормативно-довідкової інформації
 • Базове навчання користувачів по роботі в ПЗ
Тариф – Техпідтримка користувачів
 • Інформаційно-технологічна підтримка користувачів по роботі з модулями системи після її запуску в промислову експлуатацію.
Додаток № 2.8 До Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
Пакет послуг «Підтримка програмного забезпечення»
Вартість установки (грн) – 300 грн/міс
Послуги, які включені у вартість:
Найменування послугиКількість
Абонплата (1 каса)1
Сервісна підтримка 24/7 (1 каса)1
Підтримка програмного забезпечення (1 каса)1
Рекомендації та консультації по роботі з ПЗ (1 каса)1
Послуга вступає в дію з першого числа наступного місяця
Додаток № 2.9 До Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
Пакет послуг «Впровадження Бітрікс 24»
Тариф – Аналіз вимог
 • Збір вимог (інтерв’ювання відповідальних співробітників Замовника, згідно якого буде проводиться настройка програмного комплексу);
 • Складання план-графіка виконання робіт. Знайомство з програмою.
 • Оглядовий навчання ключових співробітників Замовника з модулями програми; 
 • Визначення функціоналу, який буде використовуватися.
Тариф – Налаштування обладнання
 • Налаштування обладнання;
 • Встановлення необхідного ПЗ для роботи;
 • Налаштування користувачів;
 • введення в експлуатацію.
Тариф – Впровадження ПЗ
 • Встановлення ПЗ на обладнення
 • Базові  налаштування перед початком роботи
 • Перехід з ПЗ
 • Консультації по введенню нормативно-довідкової інформації
 • Базове навчання користувачів по роботі в ПЗ
Тариф – Техпідтримка користувачів
 • Інформаційно-технологічна підтримка користувачів по роботі з модулями системи після її запуску в промислову експлуатацію.
Додаток № 2.10 До Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
Одноразове консультування з питань інформатизації по адаптації та використанню програмного забезпечення 1С:Підприємство/BAS
Вартість установки (грн) – 650 грн/год
Послуги, які включені у вартість:
Найменування послугиКількість
Одноразове консультування забезпечення 1С:Підприємство/BAS1
Рекомендації та консультації по роботі з ПЗ1
Послуга вступає в дію з першого числа наступного місяця
Додаток № 2.11 До Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
Одноразове консультування з питань інформатизації по адаптації та використанню програмного забезпечення Бітрікс 24
Вартість установки (грн) – 650 грн/год
Послуги, які включені у вартість:
Найменування послугиКількість
Одноразове консультування забезпечення Бітрікс241
Рекомендації та консультації по роботі з ПЗ1
Послуга вступає в дію з першого числа наступного місяця
Додаток № 2.12 До Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
Пакет послуг «Platinum»
Вартість установки (грн) – 4000 грн.
Тривалість робіт (год: хв) – 1 год
Послуги, які включені у вартість:
Найменування послугиКількість
Програмна продукція "Програмний комплекс смарт каса"1
Установка програмної продукції "Програмний комплекс смарт каса"1
Активації програмної продукції "Програмний комплекс смарт каса"1
Демонстрація роботи1
Додаток № 2.13 До Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
Пакет послуг “Допомога Експерта”
Вартість установки (грн) – 500 грн/год
Послуги, які включені у вартість:
Найменування послугиКількість
Одноразове консультування1
Рекомендації та консультації по роботі з ПЗ1
Допомого в налаштування ПЗ1
Додаток № 2.14 До Договору публічної оферти про надання додаткових послуг
Послуга по завантаженні КП “ПК “Смарт каса “
Тривалість робіт (год: хв) – 30 хв
Послуги, які включені у вартість:
Найменування послугиКількість
Завантаження КП "ПК "Смарт Каса"1
Оновлення програмного забезпечення1
Меню

0